سامانه مدرسه هوشمند پویان

قال على عليه ‏السلام : آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است. (نهج البلاغه، ص 223) 

 اهداف آموزشی هنرستان

دانش تخصص

شکوفایی استعداد

روحیه جهادی

کارآمدی

مهارت

آینده سازی

نگرش نوین

1- ایجاد محیطی جهت رشد و خلاقیت هنرجویان و همچنین استفاده از روشهای نوین آموزشی

2- توجه ویژه به رشد و تعالی فرهنگی و تربیتی هنرجویان

3- ارتقاء توان مهارتی و توسعه فرهنگ تولید و صنعت

4- آماده سازی هنرجویان جهت ورود به سطوح آموزش عالی

5- افزایش انگیزه های علمی و کسب مهارت

6- آماده سازی هنرجویان جهت اشتغال در بازار کار

7- توجه ویژه به استعداد هنرجویان و شکوفایی خلاقیت آنان

8- مشارکت هنرجویان در کارهای مدرسه و توجه به شورای دانش آموزی در جهت مدیریت و پذیرش مسئولیت های واگذار شده

 
 صفحات اجتماعی ما

آپارات هنرستان فنی و حرفه ای کارواندیشه