سامانه مدرسه هوشمند پویان

قال على عليه ‏السلام : آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است. (نهج البلاغه، ص 223)

 اهداف آموزشی هنرستان

دانش تخصص

شکوفایی استعداد

روحیه جهادی

کارآمدی

مهارت

آینده سازی

نگرش نوین

 
کتابخانه مجازی
کتاب های دوازدهم معماری
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دین و زندگی (3) عربی، زبان قرآن (3) اخلاق حرفه ای کاربرد رایانه در نقشه کشی ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های دوازدهم حسابداری
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دین و زندگی (3) عربی، زبان قرآن (3) اخلاق حرفه ای حسابداری تهیه و تنظیم صورت ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های دوازدهم کامپیوتر
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دین و زندگی (3) ریاضی (3) عربی، زبان قرآن (3) تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های یازدهم معماری
فیزیک دین و زندگی (2) عربی زبان قرآن (1) ریاضی (2) کارگاه نوآوری و کارآفرینی فارسی و نگارش (2) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های یازدهم حسابداری
شیمی دین و زندگی (2) عربی زبان قرآن (1) ریاضی (2) کارگاه نوآوری و کارآفرینی فارسی و نگارش (2) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های یازدهم کامپیوتر
شیمی دین و زندگی (2) عربی زبان قرآن (1) ریاضی (2) کارگاه نوآوری و کارآفرینی فارسی و نگارش (2) ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های دهم معماری
عربی زبان قرآن (1)  شیمی دین و زندگی (1) ریاضی (1) آشنایی با بناهای تاریخی ترسیم ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های دهم حسابداری
عربی زبان قرآن (1)  فیزیک دین و زندگی (1) ریاضی (1) حسابداری خرید و فروش ...مشاهده ی مطلب 
کتاب های دهم کامپیوتر
عربی زبان قرآن (1)  فیزیک دین و زندگی (1) ریاضی (1) تولید محتوای الکترونیک و ...مشاهده ی مطلب 
 
 
 صفحات اجتماعی ما

آپارات هنرستان فنی و حرفه ای کارواندیشه